Creaccio l'estel

1.Escolim tres folis de color i marquem els 2 laterals tal com indica la figura .2.Tallem els folis laterals i els marquem amb dreta i l'esquera .

3.Unim els 3 folis i fiquem els cordinos tambe fiquem els cordinos en la part de dal dels triangles  laterals .

4.En un foli apar de color que buelgem  fem 7 tirens  de igual tamani pegamos las tiras a la part dadal  del rectangle .5.I distribuim efectivamente . unicament pero aurem de pegar la part deadal de la tira .6.Fem les brides esquerra i dreta dels estel diferencia A de les B.7. Fem els nussos de alondra per tal de unir les brides amb les posteriors  linies del estel .8.Les tires que em pegat a la part dedal  de l'estel . ara les pegem  per la seva part de sota de tal forma que haurem de doblegar tota la part dedal de l'estel .9.Confeccions les cuatre lines del estell  aquestes linies aniran ligades als nussos de alondra .10.Laltre extern de les linies que uniran als 2 comandamen . aniran 2 linies pero cada comandamet .